##article.return## Шинжлэх ухааны салбаруудын ангиллын шинэ үзэл баримтлал ##common.download## ##common.downloadPdf##