##article.return## Оюутнуудын спорт тоглоомын төрлүүдийн техникийн гүйцэтгэлд хийсэн дүн шинжилгээ ##common.download## ##common.downloadPdf##