Хэл хүний бүтээл, соёл мөн

##article.authors##

  • Н.Бэгз Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн Author

:

https://doi.org/10.56380/v28.2.1

:

хүний нийгэм, харилцааны хэрэгсэл, соёлын орчны өөрчлөлт, хэл баяжих, өрсөлдөх чадвар, олон хэлний боловсрол

Хураангуй

Нээлттэй, олон үндэстэн зэрэгцэн оршиж буй өнөөгийн глобаль ертөнцөд хүн хоорондын эдийн засаг, нийгэм, соёлын өрсөлдөөн нэмэгдэхэд олон хэлний боловсрол хүний өрсөлдөх чадварын нэг гол хүчин зүйл болж байна. Нутаг дэвсгэр томтой ч хүн ам цөөтэй, хүчирхэг хөршүүдтэй монголчууд бид дэлхийн том хэлнүүдийн боловсрол эзэмших нь туйлын чухал. Иймээс зохиогч эл өгүүлэлдээ глобаль хөдөлмөрийн зах зээлийн орчинд үндэстнүүдийн өрсөлдөх чадварын нэг гол хүчин зүйл болж буй хоёрдахь, гурав дахь хэлийг монгол хүүхдэд бага наснаас нь зааж сургахыг оновчтой тогтоохын ач холбогдлыг харуулах зорилт тавьсан юм. 

Хандалтын Статистик

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##submission.downloads##

Нийтлэгдсэн огноо

2023-10-10