Боть 28 Дугаар 2 (2023): Боловсролын судалгааны монголын сэтгүүл