Редакцын зөвлөл

Сэтгүүлийн редакцийн бүрэлдэхүүн

(Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн захирлын 2022 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн А/34 тоот тушаалаар батлагдсан)

Ерөнхий редактор

М.Итгэл (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, itgel@mnier.mn

Гүйцэтгэх редактор

Т.Гансүх (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, gansukh.t@mnier.mn

Х.Отгонбаатар (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, otgonbaatar@mnier.mn

Гишүүд

 1. Н.Бэгз (Акад), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 2. О.Пүрэв (ScD), Монголын түүх, нийгмийн багш нарын академи
 3. Ж.Батдэлгэр (PhD), Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
 4. Е.Батчулуун (PhD), Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
 5. Н.Оюунцэцэг (PhD), Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг
 6. С.Санжаабадам (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 7. Ц.Лувсандорж (PhD), Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
 8. Б.Буяндэлгэр (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 9. Б.Баярцэцэг (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 10. А.Амарзаяа (PhD), Монгол Улсын Их Сургууль
 11. Ж.Сүхбаатар (PhD), Санхүү, эдийн засгийн их сургууль
 12. У.Туяа (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 13. М.Дэлгэржав (PhD), Монгол Улсын Их Сургууль
 14. Х.Гансүх (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 15. Г.Бүрэнжаргал (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 16. С.Цогбадрах (PhD), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
 17. С.Батдулам (PhD), Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл

Техник редактор

Ж.Дэнсмаа (Магистр), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, densmaa@mnier.mn

Б.Баярсайхан (Магистр), Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, bayarsaikhan@mnier.mn